HƯỚNG DẪN

Lỗi chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế

Đăng ngày: 2016-06-25

Lỗi chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế

Tìm hiểu về chữ ký số

Đăng ngày: 2016-06-24

chữ ký số Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó

Lỗi Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với cơ quan thuế

Đăng ngày: 2016-06-24

Lỗi Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với cơ quan thuế

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng và Thủ tục đăng ký Chữ ký số

Đăng ngày: 2016-06-24

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng và Thủ tục đăng ký Chữ ký số

Sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD khi nộp tờ khai thuế qua mạng

Đăng ngày: 2016-06-24

Sửa lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Đăng ký ngay để nhận các ưu đãi

giá cả hợp lý, uy tín, chiết khấu cao ...

Bản quyền © 2015 THUỘC VỀ Chữ ký số Viettel